Jesteś zainteresowany współpracą?

Piotr Jędrzejewski
info@solbika.com.pl

Wojciech Nowak
marketing@solbika.com.pl

Emilia Wojcieszek
export@solbika.com.pl

mobile +48 501 350 669
tel. +48 (48) 360 45 55
fax +48 (48) 365 19 91

Maków, 30.10.2017

Zakup i dostawa materiałów (glinokrzemianowych spiekanych) niezbędnych do wytworzenia pieca szklarskiego realizowanych w ramach projektu numer RPMA.03.03.00-14-7825/17 pn. „Wprowadzenie na rynek nowych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Solbika Sp. z o.o.” ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 4_2017_RPOWM 3.3.pdf

Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego nr 4.2017.RPOWM 3.3


Maków, 30.10.2017

Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do wytworzenia pieca szklarskiego realizowanych w ramach projektu numer RPMA.03.03.00-14-7825/17 pn. „Wprowadzenie na rynek nowych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Solbika Sp. z o.o.” ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe nr 5_2017_RPOWM 3.3.pdf

Załącznik numer 1 do zapytania ofertowego nr 5.2017.RPOWM 3.3