Are you interested in cooperation?

Solbika Sp. z o.o.
Maków, ul. Lipowa 84, 26-640 Skaryszew, Poland

tel. +48 (48) 360 45 55
tel./fax: +48 (48) 365 19 91
mobile +48 501 350 669

Paweł Świerczewski
office@solbika.com.pl

Mob.:  +48 508 026 625

 

Piotr Jędrzejewski
info@solbika.com.pl

Mob.: +48 503 999 622

 

Wojciech Nowak
marketing@solbika.com.pl

Mob.: +48 501 350 669

 

Barbara Tarasińska
export@solbika.com.pl

Mob.: +48 504 018 364

 

Cezary Wieński
sales@solbika.com.pl

Mob.: +48 514 079 169

 

Office open

monday-friday 7:30—16:00
saturday 8:00—10:30

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000315334, NIP 7962851710
wysokość kapitału zakładowego: 4.250.000 zł