Sind Sie Interesse an einer Zusammenarbeit?

Solbika Sp. z o.o.
Maków, ul. Lipowa 84, 26-640 Skaryszew, Polen

tel. +48 (48) 360 45 55
tel./fax: +48 (48) 365 19 91
mobile +48 501 350 669

Łukasz Wiśniewski
office@solbika.com.pl

Piotr Jędrzejewski
info@solbika.com.pl

Wojciech Nowak
marketing@solbika.com.pl

Karolina Kuna
export@solbika.com.pl

Magdalena Mężyk

sales@solbika.com.pl

Büro geöffnet

Montag-Freitag 7:30—16:00
Samstag 8:00—10:30

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000315334, NIP 7962851710
wysokość kapitału zakładowego: 4.250.000 zł

Wir laden alle Großabnehmer aus dem Inland, sowie Ausland zu der Zusammenarbeit ein.

Falls Sie an der Zusammenarbeit interessiert sind, so setzen Sie sich bitte mit uns per E-Mail oder telefonisch in Verbindung. Nach der vorherigen Terminabstimmung sind Sie jeder Zeit in unserem Betrieb in Makow bei Radom herzlich willkommen.