Jesteś zainteresowany współpracą?

Huta Szkła

Solbika Sp. z o.o.
Maków, ul. Lipowa 84, 26-640 Skaryszew

tel. +48 (48) 360 45 55
tel./fax: +48 (48) 365 19 91
mobile +48 501 350 669

Łukasz Wiśniewski
office@solbika.com.pl

Piotr Jędrzejewski
info@solbika.com.pl

Wojciech Nowak
marketing@solbika.com.pl

Karolina Kuna
export@solbika.com.pl

Magdalena Mężyk

sales@solbika.com.pl

Biuro czynne codziennie

od 7:30 do 16:00
i w soboty od 8:00 do 10:30

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000315334, NIP 7962851710
wysokość kapitału zakładowego: 4.250.000 zł