SOLBIKA GLASSWORKS, Handmade in Poland – Huta Szkła SOLBIKA

Projekty unijne

Zobacz projekty Unijne, w których bierzemy udział.

BLOG

Projekty w których bierzemy udział

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy SOLBIKA.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa Solbika Sp. z o.o. poprzez wejście na nowe rynki docelowe i zwiększenie skali eksportu wyrobów.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa oraz rozwój działalności eksportowej firmy Solbika Sp. z o.o.

Wprowadzenie na rynek nowych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Solbika Sp. z o.o.

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B + R, dotyczących przyspieszenia procesu technologicznego poprzez skrócenie czasu topienia i homogenizacji masy szklanej oraz przyśpieszenie procesu jej klarowania.