Jesteś zainteresowany współpracą?

Huta Szkła

Solbika Sp. z o.o.
Maków, ul. Lipowa 84, 26-640 Skaryszew

tel. +48 (48) 360 45 55
tel./fax: +48 (48) 365 19 91

Paweł Świerczewski
office@solbika.com.pl

Mob.:  +48 508 026 625

 

Piotr Jędrzejewski
info@solbika.com.pl

Mob.: +48 503 999 622

 

Wojciech Nowak
marketing@solbika.com.pl

Mob.: +48 501 350 669

 

Barbara Tarasińska
export@solbika.com.pl

Mob.: +48 504 018 364

 

Cezary Wieński
sales@solbika.com.pl

Mob.: +48 514 079 169

 

Biuro czynne codziennie

od 7:30 do 16:00
i w soboty od 8:00 do 10:30

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000315334, NIP 7962851710
wysokość kapitału zakładowego: 4.250.000 zł